Miljöarbete

Byggritningar har länge arbetat för att göra så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi har därför strävat efter att uppnå ISO14001. Något som vi nu har lyckats med.


Miljöcertifikat

Klicka här för att se vårat miljöcertifikat.Miljöpolicy
ab Byggritningar


2011-02-21


Byggritningar AB är ett företag som utför varierande uppdrag åt kunder inom den offentliga och privata sektorn. Vi arbetar med projekt-, kvalité och byggledning samt arkitekt-, konstruktion- och brandprojektering av byggnader. Vi utför även intern och extern kopiering.

Vi föreskriver miljövänliga produkter till kunder, konsulter och entreprenörer.


Vi arbetar med god marginal till gällande lagstiftning och stödja harmoniserande och effektiva miljökrav.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi förebygger och minskar kontinuerligt miljöpåverkan genom utveckling av våra tjänster och produkter för att begränsa samtliga miljöpåverkande utsläpp.

Alla medarbetare har tillräckliga kunskaper och motivation för att genom ständiga förbättringar utföra och utveckla sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt sätt.

Vi hushåller med råvaror och energi genom att använda dessa på ett effektivt sätt och minska spridning av föroreningar.

Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.

Byggritningar AB | Vintergatan 23, Box 5100, 591 05 MOTALA | 0141-21 65 35 | 0141-75 35 70 | info@byggrit.se